top of page

ŞİRKET SÖZLEŞMELERİ 

MADDE – 1 TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sk.Rings Rezidance No:10 D:42 Sancaktepe - İstanbul adresinde bulunan KarıncaEvent Organizasyon Turizm Reklam Bilişim Otomotiv Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) ile Şirket’e ait ve Şirket tarafından işletilen BeeMentalKids mobil uygulamalarındaki ( Dolphin & Friends, Super Color Kids, Space Robo, Kids For Stories, www.beementalkids web sitelerindeki (“BeeMentalKids”) BeeMentalKids çocuk gelişimine katkı sağlayan ürün/hizmetini (“Hizmet”) kullanan, Şirket’in Hizmeti’ni satın alan kişi (“Müşteri”) arasında Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda akdedilmiştir. Şirket ile Müşteri tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2 Müşteri, Şirket’ten Hizmet satın alarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde Şirket de aşağıdaki hususları Müşteri’ye beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle, Hizmet’in satın alınması aşamasında Müşteri tarafından verilmiş olan ad-soyad/unvan, T.C. Kimlik numarası/vergi numarası, adres ve telefon bilgilerinin doğruluğu Müşteri tarafından taahhüt edilmektedir.

MADDE – 2 SÖZLEŞME’NİN KONUSU

2.1. Müşteri sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

2.2. Taraflar, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

2.3. Taraflar, sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

2.4. Müşteri, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

2.5. işbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.

2.6. işbu sözleşme hükümleri Türk borçlar kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türk borçlar kanunu’nun 21. maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi müşteri tarafından yapılmıştır. işbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. işbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

MADDE – 3 KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; BeeMentalKids Uygulamaları üzerinden alınan Hizmet’e ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE – 4 SÖZLEŞME KONUSU HİZMETE İLİŞKİN BİLGİLER
Sözleşme’nin tarihi, Hizmet’in türü ve gerçekleşme tarihi, satış bedeli, ödeme şekli ve ilgili detayları aşağıda belirtildiği gibidir:

Sözleşme Tarihi:

Hizmet Türü: BeeMentalKids Çocuk Gelişimine Katkı Sağlayan İçerikler

Hizmetin Gerçekleşme Tarihi:

Vergiler Dahil Hizmetin Satış Fiyatı:

Ödeme Şekli: Kredi Kartı & Banka Havalesi / Eft

BeeMental Kids uygulamalarının bazı bölümlerine temel sürümüne, ücretsiz erişebilmektedir. Kişiselleştirilmiş uygulamalarda ki programlara erişim, egzersiz programına erişim, tüm oyunlara sınırsız erişim, bazı uygulamalarımızda ki gelişmiş istatistiklere erişim, gibi ek özelliklere sahip olan BeeMentalKids uygulamalarının içinde ki premium özelliklerine erişmek için, çevrimiçi abonelik yoluyla ödeme yapmanız gerekmektedir.

Müşteri tarafından verilen ödeme bilgilerinin geçersiz veya vadesi dolmuş olduğu Şirket tarafından saptanırsa, Şirket Müşteri’nin üyeliğini askıya almak veya iptal etme hakkını haizdir. Müşteriler, Hizmet ile ilgili olarak kullanacakları banka hesapları, kredi kartları ve tüm ödeme vasıtalarında hukuka uygun bir kullanma hakkına ve bu ödeme miktarları kapsamında tasarruf yetkisine sahip olduklarını beyan ve taahhüt ederler. Şirket, üçüncü taraflar aracılığıyla yapılan ödeme işlemleri kapsamında Müşteri’nin kredi/banka kartı numarasını toplamamakta, saklamamakta ve kullanmamaktadır.

Promosyonlara, abonelik türüne ve satın alma sırasında seçilen süreye (ör. Aylık, 1 aylık, 6 aylık, 12 aylık, veya süresiz) bağlı olarak Müşteri’ye özel, farklı abonelik planları ve ücretleri sunulmaktadır.

Bazı abonelik planları otomatik olarak yenilenmektedir. Müşteri, otomatik yenilemeyi otomatik yenileme tarihinden 24 saat önce istediği zaman info@beemantalkids adresindeki Müşteri Hizmetleri ekibi ile iletişime geçerek iptal edebilecektir.

Satın alımı takiben Müşteri tarafından ilgili planla ilgili daha detaylı bilgi talep edilmesi halinde, Müşteri, Şirket tarafından Müşteri’ye satın alımdan sonra gönderilecek e-postayı veya ayarlar sayfasını inceleyebilecektir.

Şirket’in abonelik planları kapsamında, bir dönem boyunca bir ödeme yapılır. Aylık bir plan satın alındıysa, bir ay için Müşteri’den bir defa ödeme alınır; yıllık bir plan satın alındıysa, Müşteri, bir yıl için bir defa ücretlendirilecektir. Müşteri’nin süresiz planı seçerek satın alması halinde, ömür boyu kullanım için bir defa ücretlendirilecektir.

Müşteri’nin ödemelerini kolaylaştırmak adına Şirket, bir üçüncü taraf ödeme işlemcisi kullanabilecektir.

Şirket’in uyguladığı ücretler, Müşteri’nin üyeliğinden sonraki bir tarihte değişebilir. Müşteri’nin aboneliği için fiyatlandırma artarsa, bu durum Müşteri’ye bildirilecek ve bu değişiklikler Müşteri’nin hesabına uygulamadan veya otomatik yenileme ile bağlantılı olarak ödeme alınmadan önce Müşteri’ye aboneliğini değiştirme fırsatı sunulmaktadır.

Müşteri’nin BeeMentalKids Uygulamalarından birisinde “Süresiz” aboneliğini satın almış olması halinde, Uygulamalar içerisinde premium özelliklere, Hizmetler mevcut olduğu sürece erişimi olacaktır. Ayrıca müşterinin ömür boyu erişim alması durumunda yine uygulamalar içerisinde özelleştirilmiş kişiye özel yapılacak kampanyalarımızdan herhangi bir tanesi, BeeMentalKids tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.

Müşteri, üyeliğini başka birine devredemez. Şirket, Hizmetler’in ömrü konusunda herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır. Müşteri, “süresiz” plan satın alırken, BeeMentalKids uygulamalarında ki hizmetleri’nin gelecekte değişebileceğini veya sonlanabileceğini kabul etmektedir.

MADDE – 5 CAYMA HAKKI

Şirket’in şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri: Sözleşme konusu hizmet ile ilgili şikayetler, Şirket’in yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yapılabilir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki tüketici sıfatını haiz alıcılar için cayma hakkı ve kullanımı:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;

Tüketici alıcı; hizmet ifasına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

Ancak tüketici alıcının cayma hakkı (i) tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz ve tüketici alıcı bu sözleşmeler kapsamında cayma hakkı kullanamaz.

Yukarıdaki paragrafta yazan istisnai durumlar dikkate alındığında, tüketici alıcının cayma hakkına sahip olması ve bunu kullanması halinde satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketici alıcıyı borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketici alıcıya hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

Uygulanabilir olması halinde cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve elektronik posta bilgileri: info@beementalkids.com

MADDE – 6 HİZMET VERENİN BİLGİLERİ

Ünvan: KarıncaEvent Organizasyon Turizm Reklam Bilişim Otomotiv Ticaret Limited Şirketi

Adres: Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sk.Rings Rezidance No:10 D:42 Sancaktepe - İstanbul

MERSIS No: 0524062574500011

Telefon: +90216 445 24 15  / E-mail: info@beementalkids.com

MADDE – 7 MÜŞTERİNİN BİLGİLERİ

Adı – soyadı/TC.No

Adresi

Telefon

E-mail

MADDE – 8 MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet bedeline ait düzenlenen fatura/faturaların müşteri nüshaları Müşteri’nin talebi üzerine Şirket'in merkez adresindeki işyerinde saklanır. Müşteri tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, Şirket tarafından belirlenecek kargo şirketi aracılığı ile kargo ücreti Müşteri tarafından ödenmek koşuluyla Müşteri’nin adresine gönderilebilir. Ayrıca Hizmet bedeline ait fatura/faturaların müşteri nüshaları Müşteri’nin onay vermesi halinde elektronik ortamda elektronik fatura olarak da Müşteri’nin BeeMentalKids Uygulamalarına kayıt olurken vermiş olduğu e-mail adresine iletilebilir.

Müşteri, Hizmet’ten yararlanmak için BeeMentalKids üzerinde gerekli prosedürleri yerine getirirken, Sözleşme konusu hizmetlerden faydalanırken veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, BeeMentalKids uygulamaları ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri'nin Şirket tarafından veya Şirket aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması ile ilgili sorumluluk tamamen Müşteri’ye aittir. Şirket’in sunduğu hizmetlerden yararlanan Müşteri, yalnızca hukuka uygun amaçlarla BeeMentalKids Uygulamaları üzerinde işlem yapabilir. Müşteri’nin, BeeMentalKids uygulamaları dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Müşteri, BeeMentalKis uygulamaları dahilinde bulunan, Şirket ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Müşteri’nin BeeMentalKids uygulamaları üzerinde, işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MADDE – 9 DEVİR

Şirket işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Müşteri’nin ön iznini almaksızın 3. kişilere devredebilir.

MADDE – 10 DİĞER HÜKÜMLER

Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili ihtilafların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini kabul etmektedirler.

Müşteri ile Şirket arasında çıkabilecek sıkıntıları Şirket, iyi niyet ve dürüstlük kaideleri kapsamında çözmek için her türlü gayreti sarf edecektir.

Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlüğünü etkilemeyecektir.

İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

BeeMentalKids uygulamaları üzerinden yapılan işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca Taraflar’ı bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilir.

Sözleşme’de yapılacak olan her türlü değişiklik ancak yazılı tadiller ile mümkündür.

Müşteri, işbu Sözleşme dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, Şirket’in kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Şirket’i yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

İşbu Sözleşme’den dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Hizmet’in satın alındığı veya Müşteri’nin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.

bottom of page